Kollektivavtal

21 april 2022

Visste ni att vi på iDoc har kollektivavtal för våra anställda sedan december 2021?
Det är endast ca en fjärdedel av Sveriges bemanningsbolag inom vård som har det. Att ha kollektivavtal är en trygghet för både arbetstagaren och oss som arbetsgivare. 

Vad är kollektivavtal?
Kollektivavtalen förhandlas fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger många förmåner till dig som anställd. Kollektivavtal omfattar ofta bestämmelser om: Lön, semester, pension och uppsägningstid.  

Kollektivavtalet omfattar en mängd förmåner, bland annat: 
- Högre tjänstepension
- Högre sjuklön
- Ersättning vid arbetsskada
- Högre ersättning om du blir av med jobbet på grund av arbetsbrist, genom en riktigt bra inkomstförsäkring
- Livförsäkring och omställningspension för efterlevande
- Högre ersättning vid föräldraledighet

Kollektivavtalen kan finnas både centralt och lokalt. 

Centrala kollektivavtal
Blir du anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan du känna dig säker på att du får bra arbetsvillkor. De villkor som kollektivavtalet innehåller är bindande för arbetsgivaren. Medbestämmandelagen (MBL) säger att arbetsgivare måste förhandla med den part de har kollektivavtal med inför större förändringar på arbetsplatsen. Det kan handla om förändringar inom organisation, budget eller anställningsvillkor. Det är viktigt att du känner till vilket kollektivavtal du omfattas av så att du vet vad som gäller för dig. De centrala kollektivavtalen hittar mer information om på vårdförbundets hemsida.

De lokala kollektivavtalen är oftast anpassade till det centrala kollektivavtalet och ger dig bättre och anpassade villkor på just din arbetsplats.