Covid 19-tester för företag – hindra smittspridning på jobbet

10 mars 2021

Efterfrågan på covid 19-tester på företag är fortfarande hög. Genom att upptäcka eventuell smitta i ett tidigt stadie kan ni förhindra en bred smittspridning på er arbetsplats.

Efter flera förfrågningar från företag om att testa personalgrupper började vi erbjuda snabbtester, så kallade antigentester, på arbetsplatser. Tack vare testerna kan ni upptäcka om någon i personalen bär på coronaviruset i god tid och på så sätt undvika att fler i personalgruppen insjuknar. 

Ett antigentest visar om den testade har en pågående infektion. Det går snabbt och vi kommer ut till ditt företag för att utföra tester. Vi erbjuder antigentester både i Stockholm och Norrköping.

Är du intresserad av att testa din personal för att undvika bred smittspridning är du välkommen att kontakta oss för mer information och för att få en offert. 

Givetvis testar vi även privatpersoner. Lär mer om vilka tester vi erbjuder här